Rady odborníka: Pravidelná údržba vozidla

07.03.2013 20:16

 

Motorový olej plní v motore hneď niekoľko funkcií: mazanie, chladenie, tesnenie a čistenie motora. Pri plnení svojich povinností preniká časť motorového oleja do spaľovacieho priestoru, kde zhorí s palivom. Dnešné moderné motory sú dokonale utesnené, takže strata oleja vytečením je nepravdepodobná, pokiaľ nepríde k mechanickému poškodeniu olejovej vane. Spotreba oleja je z technologického hľadiska vyššia v dobe zábehu motora, ktorý sa pohybuje od 5 000 – 20 000 km, v závislosti od spôsobu jazdy. Po ukončení zábehu motora sa spotreba oleja ustáli na konštantnej hodnote. Ďalšie zvyšovanie spotreby oleja môže byť spôsobené opotrebovaním motora, používaním menej kvalitného oleja alebo preplňovaním olejovej náplne nad požadovanú hodnotu.
Súčasťou pravidelnej údržby vozidla  je i kontrola hladiny oleja v motore.
 
 

Motorový olej je potrebné kontrolovať častějšie, než sú súčasné výmenné intervaly a podľa potreby dolievať

Väčšina výrobcov motorov uvádza v prevádzkových návodoch automobilov spotrebu motorového oleja od 0,6 do 1,0 litra na 1 000 km. V praxi býva táto spotreba oveľa nižšia a pohybuje sa na úrovni 0,1 – 0,25 litra na 1 000 km i nižšia. Turbomotory a naftové motory majú spotrebu oleja mierne vyššiu v porovnaní s nepreplňovanými motormi.

Ak budeme predpokladať spotrebu oleja 0,1 litra na 1 000 km, po najazdení 10 000 km je potreba doliať 1 liter motorového oleja

ikony

Skontrolujte si hladinu motorového oleja vo vašom motore!

  • odstavte vozidlo na rovnej ploche a vypnite motor
  • po vypnutí motora chvíľu počkajte (aspoň 5 minút), až potom merajte hladinu oleja
  • vyberte mierku oleja z bloku motora, utrite ju do sucha a zasuňte späť
  • znovu vyberte mierku a skontrolujte hladinu oleja
  • ak je nevyhnutné doplnenie, odstráňte viečko plniaceho otvoru a doplňte správny olej (podľa návodu na obsluhu automobilu)
  • po doplnení skontrolujte hladinu oleja ešte raz a v prípade potreby postup zopakujte
  • po doliatí oleja nezabudnite uzatvoriť otvor na nalievanie
Pozor na tzv. preliatie – dbajte, aby hladina oleja nepresiahla hornú rysku mierky, inak hrozí poškodenie motora.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj:https://www.castrol.com